svenska english deutsch nederlands français

Naturstigar
 

Naturstig i Jämtland

Gammelskog i Galåbodarna

Död träd med mossa

Galå Fjällgård omfattar även drygt 23 ha gammelskog som korsas av några myrmarker.
På gården börjar två mindre naturstigar och leder genom den ursprungliga skogen.
De två anlagda promenadslingorna är 900m respektive 1.300m långa och inbjuder till kortare skogsvandring för att lära känna omgivningen och naturen på plats.

Lugnet och tystnaden dominerar i skogen. Här är naturen ostörd och träden, blommor, lavar liksom svampar växer i fred. Känn de mjuka mattorna på marken och låt doften av träd berätta.
I vår gammelskog har döda träd lämnats kvar för att ge näring till nästa generation. Många besökares blickar fångas av de hängande lavarna som finns på granar och björkar. En tydligt signalart för en gammelskog.

Norra fastighetsgränsen utgör Galån som har sin källa i Oviksfjällen. Lilla naturstigen slingrar sig längs Galån som brusar ner mot Börtnan.

Mossa på naturstigen
Lavar
Vedsvampar

 
 
 
© 2018 Galå Fjällgård AB