svenska english deutsch nederlands français

Gammelskog
 

Lavar på sälg

Lavar på björk

Doftskinn

Stora ytor av Sveriges skogsbestånd brukas kommersiellt och enbart få utgör så kallade gammelskogar. Dessa ursprungliga miljöer blir alltmer sällsynta. Mycket gammelskog hotas av avverkning.

I en gammelskog har naturen fått vara i fred. Här finns många arter som har försvunnit i skogar som har avverkads i stora drag. Arter som bara finns i gammelskogar kallas för signalarter. De indikerar en gammal skyddsvärd skog.

I jämförelse med en återplanterad skog, så finns det döda träd kvar som ger näring till nästa generation.
I Jämtland finns det förhållandevis mycket oskyddad gammelskog och den som tar sig tid och vill upptäcka en sådan pärla kommer hitta mycket sällsynta växter.

Vi är stolta på Galå Fjällgård att kunna äga en sådan gammelskog. På vår mark har vi anlagt två naturstigar som leder genom den fantastiska skogen. Även i den nära omgivningen finns det än så länge gammelskog kvar. På närliggande Gråhögen och Galberget finns det signalarter i gran och tallskog. Här visar vi några bilder av en skogsinventering med naturvårdare Olli Manninen från Finnland.
Gammelskog och lavar Rosenticka Ticka
Skogsinventering med Olli Manninen Granticka Rotticka
Mossa Sälg Naturvårdare Hanna
Sälgticka skogsinventering Galberget Gammelskog Gråhögen Bergs Kommun

 
 
 
© 2018 Galå Fjällgård AB